VILLKOR FÖR BILDANVÄNDNING

Fotografierna i Försvarsmaktens bildarkiv kan laddas ned och står till allmänhetens förfogande.
Vid publicering av fotografierna bör bildkällan uppges "SA-kuva".
Fotografierna får inte användas i vilseledande syfte, lagstridigt eller i strid med god sed.
I frågor som gäller bildanvändningen kan du vända dig till Försvarsmaktens bildcenter (Puolustusvoimien kuvakeskus).