Vesiportinkadun ja Karjaportinkadun risteys Viipurissa.
Viipuri 1941.09.24