Vanjat rakentavat Viipurin Linnansiltaa.
Viipuri 1941.10.06