Bolsheviikkien rakentamia työläisasuntoja Johanneksen ""kaupungissa"".
Johannes 1941.09.09