På I/JR 50:s avsnitt utgöres gränsen delvis av Särkijärvi som synes på bilderna.
Syvärin lohko. Vahvistettu JR 50. 1942.07.11