Pylkönmäki sockens förtroendeman Lankinen samtalande med pojkar från socknen.
Syväri, Latvan as. 1942.07.10