Papulan mäeltä näkyy linna. Etualalla vanhainkodin rauniot.
Viipuri 1941.08.30