Syksyllä 1943 purettiin Viipurissa sodassa tuhoutunut Keskuskasarmi. Purkutyöt paraillaan käynnissä.
Viipuri 1943.11.17