Jäniskosken voimalaitos. Turbiini ja taulusali.
Jäniskoski 1943.11.25