III/JR 49 marssii jo maantiellä Taljalan-Vuoksenrannan välillä.
Vuoksenrannan sillanpää 1944.09.15