Karttalehti Pölläkkälä 1:100000 JR 57:n komentopaikalta ruudussa 480x6738. JR 57:n komentaja, eversti Arto (toinen oikealta keppi kädessä) lähimpine miehineen: oikealla kapteeni Kuosmanen, valistusupseeri, eversti Arto, majuri Hälvä, esikuntapäällikkö, kapteeni Niemeläinen, tiedustelu-upseeri.
Vuosalmen sillanpää, Vuokselan suunta 1944.09.04