Pommituksen tuhoja Viipurissa Torkkelin kadulla. Alf. Pursiaisen leipomo.
Viipuri ..