Marsalkka tervehtii lottia Novaja Tiiksassa.
Repola,Rukajärvi 1942.09.12