Asevarikko 1. Mitt.suuntakehä m/33 Z.
Helsinki 1942.10.29