Arvot puuttuvat

Hae- ja päivitystoiminnot tehdään hae-painikkeella
Saknas parametrar

Hämta- och uppdateringsfunktioner sker med "Hämta"-knappen
Missing parameters

Search and update functions are done by using "Search" button